Priser

Vores priser

Dette er en ikke-udfyllende liste over vores behandlinger og priserne på disse. Du vil altid få et specificeret prisoverslag om vi vurderer at behandlingen vil overstige 2-2500 kroner. I tillæg til prisen for den enkelt behandlingen, kommer omkostninger ved bedøvelse og nødvendige røntgenbilleder.​

Nye priser kommer snart.

Vores priser per 1. januar, 2021

Akut Behandling

Det er klinikkens politik, at smertepatienter skal gøres smertefri samme dag som ved henvendelse, også selv om du fx kommer fra Frederikssund. Akutte patienter kan være årsag til, at vores tidsplan ikke kan overholdes og patienter med bookede tider må derfor forvente lidt forsinkelse.

Vi beder derfor om din forståelse for dette. Du kunne jo selv engang få brug for akut smertebehandling. Er vi meget forsinkede, prøver vi, så vidt det er muligt, at orientere dig på forhånd.

Kontakt os