Priser

Vores priser

Dette er en ikke-udfyllende liste over vores behandlinger og priserne på disse. Du vil altid få et specificeret prisoverslag om vi vurderer at behandlingen vil overstige 2-2500 kroner. I tillæg til prisen for den enkelt behandlingen, kommer omkostninger ved bedøvelse og nødvendige røntgenbilleder.​

 

Undersøgelser, kontroller, røntgen Pris
​Statusundersøgelse 152,60
​Udvidet undersøgelse (DG) 315,93
Undersøgelse uden tilskud (KDF) 204,66
Individuel forebyggende behandling (IFB) 151,48
Kontrol IFB  
Tandrensning med tilskud 190,98
Røntgenbilleder 2 BiteWing 194,87
Enkelt røntgenbillede 139,34
Panoramabillede 836
Bedøvelse per kvadrant 224
Paradentosebehandlinger Pris
​Almindelig paradentosebehandling (APA) 451,39
Udvidet paradentosebehandling (UPA) 780,16
Udvidet tandrensning 261,63
Tandrodsrensning per tand 98,83
Plastfyldninger Pris
Fyldning, en flade, fortand eller i kindtand uden slid 391,55
Fyldning, to flader, fortand 846
Fyldning, tre flader, fortand 1122
Fyldning i tyggeflade på lille kindtand 602
Fyldning, to flader lille kindtand 856
Fyldning, tre flader, lille kindtand 1061
Fyldning, fire flader, lille kindtand 1276
Fyldning i tyggeflade stor kindtand 664
Fyldning, to flader, stor kindtand 958
Fyldning, tre flader, stor kindtand 1174
Fyldning, fire flader, stor kindtand 1276
Rodbehandlinger Pris
​En rod 1515
To rødder 2020​
Tre rødder 3030
Per følgende rod i samme tand 505
Kroner, facader og broer​ Pris
Metalkeramisk eller helkeramisk krone( inkluderet plastisk opbygning uden stift) 5353
Guldkrone (pris afhænger af guldpris) 5000-6500​
Porcelensfacade 4500-5353
Bro, tre led, helkeramisk eller metalkeramisk 14500-16900
Plastisk opbygning med stift 1224
Støbt opbygning 2013
Proteser Pris
Helprotese 8059
Unitor (delprotese med støbt stel) 9079
​Kirurgi Pris
Enkel tandudtrekning 307,40
Operativ fjernelse af tand 970-1530
Operativ fjernelse af visdomstand 1263-1990
Rodspidsamputation , i tillæg kommer rodbehandling (per rod) 1263-1790 (500)
​​​Implantatbehandling​ Pris
Implantatoperation 5500
Implantat 2500
Implantatkrone inkluderet afstandstykke 7500-9500
​​​Tandblegning​ Pris
Klinikblegning af begge kæber 2800
Hjemmeblegning af en kæbe 2500
Hjemmeblegning af to kæber 4000
​​​​Kosmetisk tandopretning ”LiteWire"​​​ Pris
n kæbe inkluderet retainer og skinne 14000
To kæber inkluderet retainer og skinne 24000

Akut Behandling

Det er klinikkens politik, at smertepatienter skal gøres smertefri samme dag som ved henvendelse, også selv om du fx kommer fra Frederikssund. Akutte patienter kan være årsag til, at vores tidsplan ikke kan overholdes og patienter med bookede tider må derfor forvente lidt forsinkelse.

Vi beder derfor om din forståelse for dette. Du kunne jo selv engang få brug for akut smertebehandling. Er vi meget forsinkede, prøver vi, så vidt det er muligt, at orientere dig på forhånd.

Kontakt os